Tăng tốc website

Tối ưu plugin Contact Form 7 giúp tăng tốc độ website

Chào mọi người, lại là mình đây, lâu nay mình lặn hơi sâu vì chạy...

2 Các bình luận

Vô hiệu hóa jQuery Migrate trong wordpress giúp tăng tốc độ website

Hôm nay không ngủ được nên mình thức dậy viết bài đây, các bạn biết...

2 Các bình luận

Xóa bỏ file classic-theme-styles từ phiên bản wordpress 6.1 để tăng tốc độ load website

Khi bạn cập nhật lên bản WordPress 6.1 thì nó sẽ sinh ra mặc định...

.
.