Tin Tức

Hướng dẫn bảo mật WordPress từng bước cơ bản cho năm 2023

Hôm nay nhân dịp kỷ niệm ngày mình chưa làm bảo mật website và bị...

Đoạn code thay cho plugin cookie thông báo wordpress nhẹ và nhỏ hơn 1kb

Tôi vào web của ông Fox Theme thấy cái Cookie Thông báo WordPress hay quá...

1 Các bình luận

Hướng dẫn đăng ký DNS CloudFlare miễn phí giúp tăng tốc độ load website

DNS có vai trò quan trọng đối với tốc độ load trang và TTFB. Đó...

Ngăn chặn hành vi ăn cắp băng thông lưu trữ web của bạn

Nếu bạn đang tạo nội dung chất lượng trên trang web WordPress của mình, thì...

Thêm nút xem thêm và thu gọn cho danh mục chi tiết sản phẩm WooCommerce

Hôm nay Web An Tâm sẽ chia sẽ cho các bạn đoạn code thu gọn...

Code chuyển đổi về trình soạn thảo văn bản truyền thống không cần cài plugin

bạn không cần cài plugin class editor, hôm nay tôi se giúp bạn làm điều...

Xóa bỏ file classic-theme-styles từ phiên bản wordpress 6.1 để tăng tốc độ load website

Khi bạn cập nhật lên bản WordPress 6.1 thì nó sẽ sinh ra mặc định...

.
.